CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific career

Trong năm 2018, liên tiếp những cáo buộc bắt nạt và quấy rối hướng tới các nhà khoa học đầu ngành được đưa ra. Những vụ việc này đã tác động và khiến các quỹ tài trợ cũng như viện nghiên cứu phải đưa ra các chính sách và hành động mạnh tay.