CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientific contribution

Đội lớn phát triển khoa học còn đội nhỏ thì cách mạng hóa khoa học.
Nếu khoa học không có những thất bại thì sẽ chẳng có những phát kiến lớn thay đổi thế giới.
Những quyền lực kinh tế có vị thế và tiềm lực để thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ trong xã hội. Đó là điều cần thiết để có được giá trị lâu bền.
Brian Resnick — phóng viên khoa học của Vox — bàn luận về sự khiêm tốn trí tuệ, tại sao con người thường không nhìn ra được thiếu sót của bản thân, và tầm quan trọng của sự khiêm tốn với môi trường học thuật và các nhà khoa học.
Kết quả mới công bố của thí nghiệm thử thách khả năng tái lập của 28 nghiên cứu tâm lý học cho thấy các nghiên cứu khoa học xã hội cần có các quy chuẩn để minh bạch hóa dữ liệu, phương pháp.