CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific integrity

Khoa học không phải là một con đường thẳng. Vì thế, để giúp công chúng hiểu về khoa học, truyền thông khoa học cần phải phân biệt rõ ràng giữa thực tế, bằng chứng và lý thuyết.
Melina Kibbe sau khi phát hiện ra sự khác biệt kết quả giữa giới tính nam và nữ trong nghiên cứu của mình đã hành động để kêu gọi xóa bỏ thiên kiến giới tính trong nghiên cứu y khoa.
Brian Resnick — phóng viên khoa học của Vox — bàn luận về sự khiêm tốn trí tuệ, tại sao con người thường không nhìn ra được thiếu sót của bản thân, và tầm quan trọng của sự khiêm tốn với môi trường học thuật và các nhà khoa học.
Trung Quốc công bố chính sách thắt chặt kỉ luật khoa học mới. Các nhà nghiên cứu vi phạm đạo đức có thể sẽ mất các quyền lợi xã hội.
Kết quả mới công bố của thí nghiệm thử thách khả năng tái lập của 28 nghiên cứu tâm lý học cho thấy các nghiên cứu khoa học xã hội cần có các quy chuẩn để minh bạch hóa dữ liệu, phương pháp.