CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific misconduct

Trung Quốc thắt chặt kỉ luật khoa học, nâng khung hình phạt lên mức hình sự đối với các hành vi vi phạm đạo đức khoa học.
GS Nurse — giám đốc viện Francis Crick Institute — chính là người thầy cũ của Watanabe trong thập niên 1990s. Bản thân ông cho rằng Watanabe hoàn toàn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Vì thế ông đã đồng ý cho phép đào tạo lại TS Watanabe, mặc dù chương trình này không phải một phần chính thức, thường xuyên của Viện.