CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific research

Ba tổ chức tài trợ nghiên cứu y khoa lớn tại Anh cảnh báo các trường đại học tại quốc gia này có thể tự đánh mất cơ hội tài trợ nếu không có chính sách đãi ngộ các nhà nghiên cứu trẻ tốt hơn.
Tác giả Charles Q. Choi chia sẻ trên Nature các cách khắc phục khó khăn của các nhà nghiên cứu tại các quốc gia có điều kiện hạn chế.
Lược dịch một bài báo lý thú của Nature về câu chuyện trích dẫn trong khoa học.
Kể từ khi Macron trở thành tổng thống, Pháp - một cường quốc khoa học với truyền thống và thành tựu hàng đầub - đã có những bước đi vững chắc trên đường đua khoa học đỉnh cao.