CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scopus

Ngay lần đầu tiên có CiteScore do Scopus tính toán, Palcomms đã được xếp hạng Q1, với mức điểm là 0.88, và thứ hạng phân mục cao nhất 10/131.
Thống kê nhỏ về các tạp chí quen thuộc với các tác giả Việt Nam.
Trùng với mùa vải Việt Nam là mùa hệ số tác động, trải từ CiteScore của Scopus (cuối tháng 5, mùa vải chua tu hú) sang Journal Impact Factor (JIF hoặc IF) của ISI Web of Science (cuối tháng 6, mùa vải thiều ngọt lịm). Trái tim các ban biên tập và nhà xuất bản đập rộn ràng theo nhịp tăng giảm của HSTĐ, cho dù rất nhiều điều tiếng về các số đo bị coi nhiều thiên kiến này.
Cơ sở dữ liệu Scopus bắt đầu cập nhật hệ số tác động 2018 CiteScore.
Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.