CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Web of Science

"Không có tiêu chuẩn công bố quốc tế thì những quy định đầu vào, dù có chặt chẽ đến đâu, cùng với các yêu cầu giải trình xã hội, liêm chính học thuật... cũng không thể ngăn cản được việc cho ra lò các tiến sĩ rởm”.
Đến hẹn lại lên, mùa Journal Impact Factor lại mang tới nhiều xôn xao cho cộng đồng khoa học. Năm 2021 này, Web of Science tiếp tục có nhiều động thái đáng chú ý như hệ số tác động mới Journal Citation Indicator, tiếp tục tấn công các tạp chí có hành vi trích dẫn bất thường
Ngày 27/05/2021, cơ sở dữ liệu (CSDL) Scopus chính thức cập nhật hệ số tác động (HSTĐ) CiteScore 2020. Trong lần cập nhật này, hơn 26.000 tạp chí đã được Scopus cung cấp CiteScore, trong đó hơn 13.000 tạp chí là không HSTĐ Journal Impact Factor của Web of Science.
Theo dữ liệu Publons (ISI Web of Science), có bốn trường đại học Việt Nam có tổng số công bố khoa học của các nhà khoa học vượt 1.000 và 14 nhà nghiên cứu người Việt tại các cơ sở nghiên cứu trong nước có trên 100 công bố khoa học.
Mới đây, ISI Web of Science đã công bố báo cáo mới về các hướng nghiên cứu tiên phong trên thế giới hiện nay.