CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Web of Science

U.S. News & World Report công bố bảng xếp hạng đại học Best Global Universities năm 2020, sử dụng dữ liệu Web of Sciences và chỉ số InCites thuộc Clarivate Analytics. Có 3 trường Việt Nam lọt vào các bảng xếp hạng, với 2 trường thuộc top 1500 thế giới.
Các nhà khoa học đạt giải Nobel bắt đầu từ đâu, và từ khi nào?
Giải Nobel Y học năm 2018 vinh danh hai nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo vì phát hiện quan trọng của họ trong điều trị bệnh ung thư.
Ngày 1 tháng 10 tới, Hội đồng giải thưởng Nobel sẽ bỏ phiếu để chọn ra những công trình sẽ được trao danh dự cao quý nhất của khoa học. Từ năm 2002, với tiềm lực từ kho dữ liệu Web of Science, Clarivate Analytics đã đưa ra dự đoán về những nhà nghiên cứu có khả năng đạt giải Nobel hằng năm thông qua Citation Laureates.
Lược dịch một bài báo lý thú của Nature về câu chuyện trích dẫn trong khoa học.