CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Bài bình luận về một bộ phim rất Á Đông, xoay quanh một lời nói dối.
One of the most powerful speeches of the 2005 American film Coach Carter was delivered inside a library, which may seem odd for a sports movie.
Mầm sống giữa trời đất, không quản nắng sương...
tags:
Tôi không có giao đãi gì đặc biệt với Gs. Harvey, dù có biết ông ấy và Nancy Napier có một số dự án và tác phẩm chung với nhau. Ấn tượng rõ nhất chỉ là một tập slides bài giảng của Mike về xu hướng xuất bản trong ngành quản trị thời đại toàn cầu hóa.
Phép so sánh thú vị của Ricky Gervais, danh hài nước Anh, và những điều đáng học tập từ cuộc sống của những danh hài. Thật đáng suy ngẫm.