CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Tôi nhiều tuổi, vào sinh ra tử, nay nghỉ hưu trông xe. Ở đây đông người, nhưng làm bạn với tôi chỉ có chú chim sâu khi nãy. Nó nhảy lách tách vui vẻ, nhưng là đi kiếm ăn. Nó lao động chăm chỉ từ sáng tới tối, mà không chắc đã no. Sáng nay chưa kịp bắt sâu đã bị ăn sỏi.
Bài ngắn này lưu lại hình ảnh bìa sách [1] và những dòng tóm tắt ở đây, để ngày sau có ai bắt gặp thì lại có phút được rung động tâm hồn hồi tưởng về một quá khứ hòa lẫn với thiên nhiên xưa kia. Những rung động với văn học và thiên nhiên đã từng làm nên thế hệ của những người Việt yêu nước mai sau.
"Không có tiêu chuẩn công bố quốc tế thì những quy định đầu vào, dù có chặt chẽ đến đâu, cùng với các yêu cầu giải trình xã hội, liêm chính học thuật... cũng không thể ngăn cản được việc cho ra lò các tiến sĩ rởm”.
Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo đã phản ánh rất sát việc thiết kế toàn diện, có tính chiến lược đối với công cuộc xây dựng kinh tế đường dài, dựa trên cấu trúc vi mô có khả năng tương tác hiệu quả cao với các tầng lớp cư dân trong xã hội, đặc biệt là giới doanh nghiệp.
Sách học thuật vẫn có chỗ đứng của chúng trong kho tàng khoa học nhân loại, mặc dù không còn vị thế trọng yếu như thưở xa xưa.