CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Trong 8 tháng đầu năm 2021, số lượng xe nhập khẩu đã tăng mạnh 95,6% so với năm ngoái [1]. Đây là con số lớn nếu xét trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn hiện nay.
Khó khăn và tổn thất kinh tế một lần nữa quay trở lại trọng tâm của các phép tính lớn trên phương diện điều hành vĩ mô. Và đây là cân nhắc quan trọng, hợp lý.
Phần 1 có tiêu đề Ra Đi của Truyện vừa thiếu nhi Trong Rừng Dẻ Gai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tú. Bìa và minh họa: Thanh Ngọc. Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, 1974.
Tập đoàn viễn thông KT Corp của Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh công nghệ giấy điện tử dựa trên blockchain để thúc đẩy bảo vệ môi trường.
Báo cáo Sixth Assessment Report (AR6) của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change, hay IPCC) đánh giá Trái đất đang đối mặt với những sự thay đổi chưa từng có tiền lệ, và sẽ để lại những hệ quả nặng nề.