CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

Nghiên cứu mới đây phân tích bộ dữ liệu đồ sộ đã cho thấy việc tiếp xúc với môi trường học thuật ngay từ nhỏ có ảnh hưởng thực tế đến sự phát triển các kĩ năng như đọc hiểu hay tính toán khi trưởng thành như thế nào.
Nghiên cứu mới khuyến khích người dân thay mới thớt và dao khi xử lí thịt chín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nghiên cứu chỉ ra rằng sự thay đổi triều đại, mâu thuẫn của loài người và sự bất ổn kèm theo mới là yếu tố chính ảnh hưởng đến cường độ cháy rừng tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng, chứ không phải là nông nghiệp.
Nghiên cứu về hành vi hung hăng, chửi rủa khi lái xe được Annals of Improbable Research trao "giải" Ig Nobel "Hòa Bình" 2018
Trong nhiều nghiên cứu được Annals of Improbable Research trao "giải" Ig Nobel 2018, có nghiên cứu về sử dụng tà thuật để trả thù sếp...