CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Mới đây, tạp chí Nature Ecology & Evolution mới đây đã công bố các bằng chứng khoa học đầu tiên về loài cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Việt Nam (Tên khoa học: Tragulus versicolor) sau gần 30 năm.
Các cơ quan có số lượng nghiên cứu nhiều nhất đều là các trường đại học hoạt động dưới cơ chế tự chủ, và một tỷ lệ không nhỏ là các trường đại học tư thục - dữ liệu từ Web of Science/Publons cho thấy. Theo Bùi Diệu Quỳnh, báo Khoa học & Phát triển ngày 07-11-2019.
Hàn Quốc đưa ra chính sách mới để ngăn chặn các nhà khoa học nước này tham dự các hội thảo học thuật kém chất lượng.
Một khái niệm khoa học, mặc dù sai, nhưng khi trở nên quen thuộc thì sẽ rất khó khăn để có thể lật tẩy và loại bỏ nó một cách triệt để.
Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Nam Dương (Singapore), Subra Suresh, đã có cuộc bàn luận thú vị với Nature Index về chiến lược phát triển đằng sau thành công rực rỡ của Nanyang. EASE Vietnam SciComm System xin gửi tới độc giả bài dịch toàn văn bài phỏng vấn.