CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Hệ thống preprints, trang blog, mạng xã hội twitter... khiến cho trao đổi học thuật không còn chỉ gói gọn trên bề mặt các tạp chí truyền thống nữa. Điển hình và đang nóng chính là vụ tranh luận các kết quả lừng lẫy từ bộ dữ liệu “Seshat”.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình đặc biệt được về Nghiên cứu và Đào tạo các bệnh nhiệt đới TDR trở thành thành viên của cOAlition S.
Khoa học Trung Quốc đã đạt được các thành tựu đáng nể về số lượng nghiên cứu cũng như ảnh hưởng về trích dẫn, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục hướng đến cải thiện nền giáo dục đại học để đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội, cũng như hướng đến các thành tựu có ảnh hưởng thực sự.
Báo cáo định tính mới của Editage cho thấy giới xuất bản học thuật vẫn cần thay đổi, điển hình là hướng dẫn quy chuẩn bản thảo và hệ thống nộp bài hiện nay.
Ba tổ chức tài trợ nghiên cứu y khoa lớn tại Anh cảnh báo các trường đại học tại quốc gia này có thể tự đánh mất cơ hội tài trợ nếu không có chính sách đãi ngộ các nhà nghiên cứu trẻ tốt hơn.