CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Điều tra mới đây chỉ ra sự phân biệt giới tính rõ rệt ở các giải thưởng y sinh trong giai đoạn 1968-2017. Kết quả chỉ ra các nhà nghiên cứu nữ thường ít được nhận các giải thưởng danh giá hơn và cũng kém hơn về giá trị kinh tế.
Toàn bộ ban biên tập của tạp chí rất nổi tiếng trong lĩnh vực trắc lượng khoa học Journal of Informetrics do Elsevier xuất bản đã từ chức, do không chấp nhận chính sách “đóng”. Bất chấp việc JOI đã có IF 2017 3.484, các nhà khoa học vẫn quyết tâm lập tạp chí mới “mở” do NXB danh tiếng MIT Press án hành.
Nghiên cứu mới trên PLoS ONE đã chỉ ra các nền tảng gây quỹ cộng đồng đang hỗ trợ tài chính cho các dự án của các nhà khoa học trẻ rất tích cực.
Giáo sư triết học Massimo Pigliucci, City College of New York, bàn về của các đầu sách khoa học và triết học dành cho trẻ nhỏ trong xã hội hiện nay.
Brian Resnick — phóng viên khoa học của Vox — bàn luận về sự khiêm tốn trí tuệ, tại sao con người thường không nhìn ra được thiếu sót của bản thân, và tầm quan trọng của sự khiêm tốn với môi trường học thuật và các nhà khoa học.