CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Có rất nhiều nghiên cứu được thiết kế cẩn thận, nghiêm ngặt, nhưng kết quả cuối cùng lại rất nhàm chán hoặc không trả lời khẳng định. Và hầu hết các nghiên cứu này đều không được công bố rộng rãi.
Nhà xuất bản Springer Nature đưa ra chính sách thống nhất khuyến khích các nhà nghiên cứu chia sẻ bản thảo tiền xuất bản preprint.
SSHPA trò chuyện với tác giả Phạm Quang Hưng về nghiên cứu mới, động lực để làm việc và định hướng tương lai của một nhà nghiên cứu trẻ.
Tác giả Atma Ivancevic gợi ý những điều cần nhớ dành cho các nhà khoa học khi học lập trình
tags: Code , GitHub , Programming
7/10 tác giả trong nghiên cứu mới trên Humanities hiện đang "công tác" tại Trường tiểu học số 28, Wroclaw, Ba Lan.