CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Google Scholar cập nhật số liệu 2019 Scholar Metrics, cung cấp thêm một kênh tra cứu thông tin hữu ích, nhanh và miễn phí cho các nhà nghiên cứu.
Giới thiệu mô hình lưới tác giả 3D dựa trên dữ liệu từ CSDL SSHPA.
Một nhà nghiên cứu trẻ trong nghề triết học lựa chọn công bố tại các tạp chí thứ hạng vừa phải hay “chiếu dưới” (tức là nằm ngoài bảng các ấn phẩm được coi là dẫn đầu) sẽ mang lại lợi ích hay bị hạn chế (theo nghĩa hậu quả) gì trong nghề nghiệp của mình về lâu dài?
Phản bác những người phủ nhận khoa học trong cuộc thảo luận công khai luôn có tác dụng tích cực hơn là không làm gì cả.
Tại Nga, chúng ta có thể tới thăm tượng đài những người anh hùng ẩn danh trong khoa học: những chú chuột, và các nhà phản biện.