CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Cùng tìm hiểu cách thức các cá nhân và tổ chức có thể tham gia các hoạt động của Tuần lễ bình duyệt Peer Review Week 2020, với thông điệp “Tin tưởng vào bình duyệt.”
Nhìn lại quá trình truyền thông khoa học trong thời kỳ COVID-19.
Một bài nghiên cứu trên tạp chí Journal of Bone and Mineral Research đã được đề nghị rút bài tới hai lần.
UK Research and Innovation (UKRI)—cơ quan tài trợ khoa học quốc gia Anh—chính thức công bố chính sách xuất bản mở. Là một trong những cơ quan đầu tiên ủng hộ Plan S, chính sách của UKRI có nhiều điểm tương đồng.
Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu chỉ sinh sống tại vùng rừng núi ở Việt Nam, Lào và Campuchia.