CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Trong giai đoạn 2013–2016, trường Đại học Thanh Hoa sản xuất ra nhiều công trình thuộc top 1% trích dẫn ở ngành toán và máy tính nhiều hơn bất kì trường đại học nào trên thế giới. Đó là thành quả từ sự đầu tư và cải cách hợp lí của trường cũng như chính phủ Trung Quốc.
Tác giả Connie Nshemereirwe kêu gọi sự thay đổi các chính sách thị thực (visa) để kết nối học thuật được thông suốt hơn nữa.
Để bắt kịp các quốc gia đang phát triển, đạt mục tiêu phát triển bền vững cũng như hướng đến sự ổn định lâu dài cho quốc gia, nhân loại, đầu tư mạnh vào khoa học là điều cực kì cần thiết.
The Journal of Controversial Ideas sẽ được giới thiệu chính thức vào đầu năm 2019. Đây sẽ là tạp chí đầu tiên cho phép tác giả sử dụng bút danh để tránh rắc rối vì tạp chí hướng đến xây dựng môi trường đối thoại khoa học cho các ý tưởng gây tranh cãi.
Báo cáo của Editage về góc nhìn của các tác giả về công bố học thuật đã mang đến những thông tin hữu ích về các vấn đề như ngôn ngữ, đạo đức khoa học hay xu hướng Open-Access