CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trao đổi - bình luận

Super super super funny. Thanks. Mình thích nhất bài Nature Chemistry. Hahaha, không nhịn được cười.
Kinh nghiệm quí báu. Cảm ơn tác giả!
Đúng là phải chậm lại, quan sát tinh tế sẽ thấy nhiều thứ đẹp đẽ gần bên. Cảm ơn nhóm tác giả đã phát hiện và cho người đọc thấy được giá trị cuộc sống!
Nghiêng mình tưởng nhớ công lao đóng góp của ông, Dr Alan Krueger. Di sản tri thức ông để lại sẽ sống cùng với các thế hệ sau.
Phát hiện thú vị!
Bài viết hay. Cảm ơn tác giả!
Chia sẻ quan điểm với tác giả.
Bài viết xúc động. Cảm ơn tác giả!
Phát hiện quan trọng. Cảm ơn tác giả!
Câu hỏi đặt ra là "Chương trình CLC cần được hiểu thiết kế như thế nào?". Khác biệt chủ yếu của chuong trình CLC với CT tiêu chuẩn là hầu hết các môn được giảng dạy bằng tiếng Anh. Thực tế ở một số trường, số sinh viên đăng ký học CT CLC có xu hướng giảm...Cảm ơn tác giả vì bài phân tích hay!
Thông tin cần thiết và đáng quý. Cảm ơn tác giả!