CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trao đổi - bình luận

Bài có những con số rất thú vị. Cảm ơn tác giả!
Đường dẫn của nhà xuất bản: https://www.nature.com/articles/s41599-018-0127-3
Những người mua fitbit để theo dõi sức khỏe của mình thuộc nhóm có ý thức sức khỏe cao. Không biết bias này có ảnh hưởng thế nào đến những phân tích tiếp theo của dự án nghiên cứu này?
Giữa lượng thông tin khủng khiếp ngoài kia để có thể nhận ra giá trị của những suy nghĩ hay, cần lắm những khoảng tĩnh!
Cập nhật: Địa chỉ truy cập chính thức để tìm kiếm thông tin tạp chí, CiteScore, và CiteScoreTracker của Scopus nay là: https://www.scopus.com/sources Kính báo!
Nghiên cứu mới xuất bản sau khi bài giới thiệu nhóm nghiên cứu trên ra đời, có tác giả Nguyễn Thế Ninh tham gia: Theory of Reasoned Action as a Framework for Communicating Climate Risk: A Case Study of Schoolchildren in the Mekong Delta in Vietnam (URL: https://doi.org/10.3390/su10062019) trên tạp chí có JIF 2.075, Q2.
Tại sao một đất nước nổi tiếng là có lòng tự trọng và danh dự cao như Nhật Bản lại có số lượng lớn nhà nghiên cứu hàng đầu đất nước, những người đáng lí ra phải nắm giữ những phẩm chất quý giá đấy của người Nhật, phạm phải điều tối kị của giới học thuật?
Cảm ơn tác giả về góc nhìn rất thú vị!
Thông tin rất giá trị, cám ơn tác giả.
Hai điểm của Lucas đã được Nature giải quyết khá triệt để, cùng với việc phối hợp với Open Data Repositories như Dryad, Harvard Dataverse, Figshare, UK Data Archive, và cả hệ thống độc lập đang bùng nổ OSF của Brian Nosek. Vấn đề preregistration đã trở thành cả một topic và hướng nhận bài của Nature Human Behaviour, Palgrave Communications, Nature Ecology & Evolution. Chưa hết, bên SAGE cụ thể là J Management Inquiry còn đang thúc đẩy một hướng tương tự gọi là loại bài "Generative Curiosity" nhằm giúp các nhà nghiên cứu "propose" những ý tưởng cần tái xây dựng các hệ thống đã từng tồn tại và hợp lý, nhưng đang bị thực tế và diễn biến mới tương lai thách thức. Nó cũng có bản chất như "preregistration".
Tác giả V. Dao Truong lao động rất bền bỉ và ngày càng nhiều kết quả qua thời gian. *Dữ liệu công bố cập nhật: https://data.sshpa.com/author/2714
Trên trang chủ của Scopus và Web of Science đều có phần mục nêu rõ các tiêu chí để hội đồng hoặc các biên tập của hai CSDL này đánh giá và lựa chọn tạp chí. https://clarivate.com/products/publisher-relations/journals/ https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection Tựu chung thì các tiêu chí cơ bản là tạp chí khoa học có phản biện, tuân thủ các đạo đức về công bố, công bố thường xuyên và có đăng kí ISSN, phải có các phần thông tin cơ bản bằng tiếng Anh, v.v..
Tôi muốn biết quy định về tiêu chuẩn xét duyệt tạp chí khoa học của ISI và Scopus được ghi ở tài liệu gốc nào, rất mong sự chỉ dẫn của các anh chị. Trân trọng cảm ơn!