CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trao đổi - bình luận

Một bài bình sách nữa lý thú trên Annals of Science của Taylor & Francis năm 2016. Anna Gielas (2016): Making "Nature". The History of a Scientific Journal, Annals of Science; DOI: 10.1080/00033790.2016.1171394. URL: https://sc.sshpa.com/upload/MakingNature_Review2.pdf
Vấn đề nhức nhối đối với xã hội, đặc biệt là trong thời đại Industry 4.0.
Bác Lộc quả thật là tuổi trẻ anh hùng, liên tục có những bài nghiên cứu trên những tạp chí mạnh.
Đây quả thực là chủ để quan trọng đối với phát triển kinh tế tư nhân ở VN. Cảm ơn nhóm nghiên cứu của bác Nguyễn Ngọc Anh.