CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trao đổi - bình luận

Hội đồng ngành Kinh tế còn có hai bạn Võ Xuân Vinh và Phạm Khánh Nam đều có bài báo ISI, Scopus rất tốt, có Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (bên Business) cũng có các bài báo quốc tế ISI / Scopus uy tín. Các thành viên thế hệ nhiều tuổi hơn (5X và 6X) cũng rất ủng hộ xu thế mới hội nhập của nghiên cứu cơ bản trong KHXH.
Chúc mừng Bạn Tuyến và các cộng sự có thêm công bố quốc tế mới nhé!
Cảm ơn việc làm rất hữu ích qua việc phổ biến tri thức của các bạn nhé.
Đây phải nói là một ý tưởng rất hay và cũng có thể coi là một cầu nối giữa khoa học và công chúng.
Phải nói là kết luận 02 của các tác giả về việc sử dụng dữ liệu vĩ mô là chưa đủ thật là đáng quan tâm
Vâng, bác Cường. Có vẻ như đỡ một ngọn "rắm" cũng gian nan lắm rồi!
Tôi mong rằng các nhà khoa học Việt Nam có nhiều đự án có chất lượng và gây ra cơn "đau đầu" nhẹ đối với hội đồng xét duyệt. Và cũng mong rằng có nhiều đề tài có thể ứng dụng vào đời sống của người Việt Nam.
Là Phật tử nổi tiếng nhưng chưa đạt đến cảnh giởi cao, phải không các bác?
Mình nghĩ nên để ý kỹ hơn lỗi chính tả của tiêu đề
Mình nghĩ trong môi trường toàn cầu hiện tại thì rào cản về mặt văn hóa như trong bài đề cập cũng không còn nhiều khi các phương pháp nghiên cứu được chuẩn hóa và phổ cập rộng rãi
Phương pháp nghiên cứu khoa học thực nghiệm và quy nạp còn có độ phổ biến khác nhau dựa vào lĩnh vực nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu thường được phản ánh qua câu hỏi trọng tâm của công trình nghiên cứu (research question).
Ngoài Philosopher's Index, thì các Proceedings WCP qua kiểm tra thì đều indexed trong ISI Web of Science CPCI - viết tắt của collection chính thức: Chỉ mục trích dẫn kỷ yếu hội nghị khoa học - Conference Proceedings Citation Index. Scopus Conference Proceedings thì chưa kịp kiểm tra.
Các ấn phẩm triết học có hệ thống index riêng kể từ năm 1966, chỉ mục hóa các tài liệu kể từ năm 1902. Tham khảo: https://philindex.org/about-us/history/
Tôi quan tâm đến nội dung nghiên cứu nên nếu có tóm tắt nội dung cũng được đăng tải thì tuyệt!
Những bài hay thế này chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng của tạp chí Việt Nam trong tương lai. Ủng hộ đóng góp của các tác giả rất nhiều. Hy vọng sẽ được thấy một tạp chí khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam nằm trong danh mục ISI hoặc Scopus trong tương lai.