CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trao đổi - bình luận

Cảm ơn A Hoàng, Tùng và các đồng nghiệp nhiều.
Chúc mừng GS Cường, người bạn tốt và giỏi.
Rất khâm phục nhóm tác giả với một đề tài hay và một công bố có giá trị trên tạp chí chất lượng cao!
Một điều tưởng như "lẽ thường" nhưng lại rất cần những nghiên cứu nghiêm túc để có thể kết luận một cách đàng hoàng, đáng tin cậy. Chúc mừng các tác giả Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng.
Chúc mừng nhóm tác giả với công trình hay, có ý nghĩa và công bố trên tạp chí tốt. Mặc dù chỉ mới giới thiệu hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng đã có hơn 500 lượt đọc tìm hiểu bài nghiên cứu Loc et al (2018) nói trên.
Một bài bình sách nữa lý thú trên Annals of Science của Taylor & Francis năm 2016. Anna Gielas (2016): Making "Nature". The History of a Scientific Journal, Annals of Science; DOI: 10.1080/00033790.2016.1171394. URL: https://sc.sshpa.com/upload/MakingNature_Review2.pdf
Vấn đề nhức nhối đối với xã hội, đặc biệt là trong thời đại Industry 4.0.
Bác Lộc quả thật là tuổi trẻ anh hùng, liên tục có những bài nghiên cứu trên những tạp chí mạnh.
Đây quả thực là chủ để quan trọng đối với phát triển kinh tế tư nhân ở VN. Cảm ơn nhóm nghiên cứu của bác Nguyễn Ngọc Anh.