CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trao đổi - bình luận

Đây quả thực là chủ để quan trọng đối với phát triển kinh tế tư nhân ở VN. Cảm ơn nhóm nghiên cứu của bác Nguyễn Ngọc Anh.