CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Với việc Trung Quốc đã thay đổi chiến lược ngoại giao và phát triển kinh tế sau Đại hội XVIII, GS Nguyễn Quang Thuấn đã đưa ra những phân tích về tình hình chung của thế giới, khu vực và Việt Nam. Một trong những hiện tượng nổi bật là sự xuất hiện ngày càng nhiều của những cặp đôi kinh tế không cân xứng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
Vài nét khái lược về các nhà xuất bản và tạp chí khoa học trên thế giới.
Tại Việt Nam, 7.8% dân số là người khuyết tật, tuy nhiên, phần lớn số người này chỉ học đến bậc tiểu học.
Ý kiến chia sẻ của tác giả Nguyễn Việt Cường (NEU, MDRI) về khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nghiên cứu kinh tế xã hội.
Nhóm tác giả đến từ đại học Thương Mại và đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh xuất bản nghiên cứu điều tra về hành vi mua sách giáo khoa của sinh viên đại học tại Việt Nam.