CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Một trong những đơn vị theo tiêu chuẩn "nhỏ" và "đẹp" của thế giới là trường Đại học Gakushuin của Hoàng gia Nhật Bản; đơn vị được Nature Index xếp đứng đầu về chất lượng nghiên cứu trong danh mục tất cả các trường đại học danh tiếng nhất Nhật Bản.
Nhà nghiên cứu nào cũng có lúc băn khoăn về việc viết tiêu đề bản thảo sao cho hiệu quả. Tiêu đề tốt và tóm tắt tốt cũng là 2 yếu tố quan trọng bậc nhất khiến ban biên tập quan tâm, và nếu được công bố thì giúp thu hút các nhà nghiên cứu cũng như công chúng. Bài này giới thiệu chỉ dẫn của chuyên gia.
Bài giới thiệu lại một phân tích của V&A 1-2016, khi CiteScore mới ra đời, phản ánh cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng hệ số tác động ấn phẩm hàn lâm giữa ISI Web of Science (nay của Clarivate Analytics) với Scopus Database (của Elsevier). Tới nay cuộc chiến chỉ có ngày càng nóng hơn mà thôi.
Tác giả Phan Hào và công cuộc bảo tồn di sản văn hóa người Chăm
Trong một bài bình luận trên tạp chí Nature Scientific Data, nhóm nghiên cứu của tác giả Sansone (ĐH Oxford) đã đưa ra quan điểm cổ vũ những ảnh hưởng tích cực của những cơ sở hạ tầng dữ liệu mở đang được tạo ra và phát triển hàng ngày để phục vụ cho mọi nhà khoa học trên thế giới.