CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Ngày cuối tuần, nghe bài học hay của Tô Đông Pha (1037–1101).
Các tổ chức thiện nguyện của nhà Phật đang phát triển dần thành mô hình cung cấp dịch vụ xã hội, vì thế cần có các phương án thích hợp để hỗ trợ.
Mặc dù còn nhiều ý kiến cho rằng NAFOSTED cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến cơ chế vận hành để phục vụ NCKH nước nhà, nhưng những gì Quỹ đã đóng góp và sự phản ánh thực tế từ hoạt động gia tăng sôi nổi của các nhóm NCKH trẻ đã cho thấy hiệu quả cũng như hướng đi hợp lý của Quỹ.
Điều tra về tăng trưởng cho mọi người trong lĩnh vực du lịch qua sự phát triển tại Vịnh Hạ Long
Nghiên cứu thú vị này đã được giới thiệu từ 6-4-2016 trên tạp chí Science. Các nhà nghiên cứu tò mò quanh vấn đề “càng rỗng-càng đặc” ở đáy đại dương. Và nó vẫn lý thú đến tận hôm nay.