CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Không có gì bất ngờ, vì đó là Trung Quốc, với tiềm lực kinh tế đang lên rất mạnh và đầu tư khổng lồ cho khoa học-công nghệ.
Người tiêu dùng Việt Nam liệu có thoải mái với hình thức thanh toán di động? Nghiên cứu về một khuynh hướng thương mại đang trỗi dậy.
Việt Nam đã có 147 nhà nghiên cứu đăng ký hồ sơ với Publons, trong đó 86 đã có điểm đóng góp (họ gọi là merit) cho công việc bình xét và biên tập. Con số này rất nhỏ so với tiềm năng khoa học của Việt Nam, một quốc gia 96 triệu dân và hơn 400 trường đại học cao đẳng. Hy vọng rằng, sau đây sẽ có nhiều tay bút bình duyệt hàn lâm của Việt Nam nói chung, và KHXH&NV Việt Nam nói riêng tham gia.
Nghiên cứu lý thú và hiểu biết hữu ích về tần suất và kiểu tương tác giữa giáo viên và học sinh ở lớp tiếng Anh online của nhóm tác giả do Phạm Ngọc Thạch làm senior author.
Nghiên cứu mới về lợi tức đầu tư vào giáo dục đặt ra dấu hỏi về tình trạng của lực lượng lao động trên đại học.