CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Công việc tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ngày nay thuận lợi nhờ việc cung cấp dữ liệu mở (một phần) cho công chúng và tốc độ truy cập tốt.
Bài này trình bày vài suy nghĩ về ích lợi của đi xe bus ở Việt Nam cho công việc nghiên cứu khoa học, xuất phát từ quan sát và kinh nghiệm cá nhân.
Hợp tác nghiên cứu giữa đại học Hoa Sen và đại học Thủ Dầu Một về đạo văn trong khóa luận của sinh viên.
Rà soát tổng quan lý thuyết (literature review) là phần văn bản nghiên cứu, hoặc có khi là cả một bài nghiên cứu hoàn chỉnh, có mục đích tóm lược và tổng kết một cách có cấu trúc và mang tính phản biện đối với tất cả các công trình khoa học đã công bố, hoặc tối thiểu đã xuất hiện ở dạng preprint. Đây là loại văn bản quan trọng trong khoa học, và là phần hành trình bắt buộc của các nghiên cứu khoa học hiện đại.
Hai tác giả Yến Lê Espiritu (Đại học California, San Diego) và Lan Duong (Đại học Nam California) công bố về tri thức luận nữ quyền của người tị nạn thông qua các tác phẩm nghệ thuật của các nữ họa sĩ Việt Nam và Syria.