CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Cường (NEU; MDRI) về tác động của việc "vỡ kế hoạch" đến giáo dục và sự nghiệp của trẻ được công bố ngày 22/3 vừa qua trên Journal of Population Economics.
Bé gái lượm dâu chín vừa rụng bên hè phố...
Bài nghiên cứu mới trên Ecological Indicators của nhóm tác giả Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Thị Hồng Diệp, Võ Thanh Tuấn, và Yoshihisa Shimizu, đến từ 4 trường đại học trong nước và quốc tế.
Nghiên cứu mới công bố của tác giả Trần Quang Tuyến và công sự đăng trên tạp chí Children and Youth Services Review (Elsevier).
Cuốn sách của tác giả Tran Q. Anh về các tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam thế kỉ 18 được xuất bản bởi nhà xuất bản hàng đầu Oxford University Press.