CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Nghiên cứu mới công bố của tác giả Trần Lê Hữu Nghĩa về sự khác biệt động cơ học tập cao học của sinh viên Việt Nam; online tháng 3-2018.
Trình bày MathJax nghiệm phương trình \(ax^2 + bx + c = 0\)...
tags:
Nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking qua đời ngày 17-3-2018. Bản thảo mới nhất mà ông đồng tác giả vừa lên hệ thống arXiv ngày 4-3.
SciVN (3-3-2018) – Bài về Sci Comm trên Nature từ năm 2013, tựa đề: “Why Everything You Know About Science Communications is Wrong, and More Science is the Answer” rất đáng đọc.
SciVN (3-3-2018) — Một bài viết lý thú nữa của cây bút Adam Ruben trên Science ngày 21-2-2018, “Because a scientist says so”. Ruben nổi tiếng từ cuốn Surviving Your Stupid, Stupid Decision to Go to Grad School, nhất là sau khi Science đặt một series các bài Sci Comm giúp giới thiệu với công chúng rộng rãi nhiều chi tiết lý thú về nghề khoa học.
tags: