CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Một vài lời khuyên hữu ích về cách viết một đoạn văn tốt.
NAFOSTED công bố danh mục các tạp chí đạt tiêu chuẩn công bố cho các đề tài nghiên cứu KHXH&NV nhận tài trợ của Quỹ, trong thông báo trên website ngày 21-11-2017.
Nghiên cứu về sự chọn lựa của người tiêu dùng với chất lượng của các loại gạo đến từ sự hợp tác giữa đại học Huế, Ghent University, Bỉ và International Rice Research Institute, Phillipines.
Tác giả Lan Hoang (State University of New York) công bố nghiên cứu về tư nhân hoá trong giáo dục với 2 hướng chính song song đồng hành: Đại học tư nhân và tư nhân hoá một phần đại học công.
Ba tác giả Ngô Trà My, Rob Hales và Gui Lohmann đến từ đại học Griffith, Úc đã công bố 2 nghiên cứu liên tiếp về các doanh nghiệp du lịch cộng đồng trong tháng 3 vừa qua.