CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Nghiên cứu mới phân tích về mối liên hệ giữa khả năng cạnh tranh, mức lương, các đặc tính của CEO và hiệu suất của doanh nghiệp.
Dựa trên trình tìm kiếm Google, hai bạn sinh viên trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với thầy giáo đã công bố dự đoán về lợi nhuận và khối lượng giao dịch của đồng tiền ảo trên tạp chí Financial Innovation.
Những bức ảnh đạt giải trong cuộc thi ảnh #ScientistAtWork năm 2019 do Nature tổ chức.
Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.
Nghiên cứu mới về bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ở nhóm trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số tại Ethiopia, Peru, Ấn Độ và Việt Nam.