CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Nhìn lại quá trình truyền thông khoa học trong thời kỳ COVID-19.
Mới đây, tạp chí Scientometrics đã có quyết định rút bài đầy tranh cãi.
Tập đoàn viễn thông KT Corp của Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh công nghệ giấy điện tử dựa trên blockchain để thúc đẩy bảo vệ môi trường.
Một bài nghiên cứu trên tạp chí Journal of Bone and Mineral Research đã được đề nghị rút bài tới hai lần.
Australian Research Council từ chối tất cả hồ sơ xin tài trợ khoa học có đề cập tới preprint. Vụ việc đã gây ra nhiều phản đối trong cộng đồng khoa học tại Úc.