CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Bỏ qua việc dạy sinh viên làm chủ các kĩ năng thiết yếu mà chỉ tập trung vào sự thể hiện cá nhân đang khiến các trường nghệ thuật tại Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Ngay lần đầu tiên có CiteScore do Scopus tính toán, Palcomms đã được xếp hạng Q1, với mức điểm là 0.88, và thứ hạng phân mục cao nhất 10/131.
Việc rút bài trong hòa bình, hợp chuẩn, đảm bảo các quy tắc lưu trữ, và văn minh, được xếp vào nhóm “heroic act”.
Nghiên cứu mới về thực trạng liên kết đại học – công nghiệp ở Việt Nam, những động lực và hạn chế của hoạt động liên kết trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế tri thức.
Giải thưởng nhiếp ảnh khoa học Wellcome Photography Prize hướng đến các vấn đề sức khỏe mà xã hội gặp phải, cũng như ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe tới con người. Năm nay, giải thưởng tập trung vào 4 chủ đề: Sự bùng phát bệnh dịch (Outbreak), Quan điểm xã hội (Social Perspectives), những thế giới ẩn giấu (Hidden Worlds), tiêu điểm y tế (Medicine in Focus).