CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Nhà xuất bản Emerald chính thức hợp tác cùng với Web of Science Group để triển khai bình duyệt minh bạch trên 3 tạp chí của mình.
Hai nhà nghiên cứu đến từ University of California, Irvine, Hoa Kỳ cho rằng khoa học tự nhiên – công nghệ và khoa học xã hội – nhân văn cần chung sức để giải quyết biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường.
Nhà nghiên cứu kì cựu John P. Sumpter (Brunel University London, Anh Quốc) chia sẻ về những phẩm chất thường hiện diện ở một nhà khoa học thực thụ trên tạp chí Journal of Hazardous Materials.
Các nhà nghiên cứu người Hàn Quốc đang phát triển một trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dự đoán mức độ thành công của một bộ phim dựa trên nội dung của nó.
Nghiên cứu chỉ ra tác động của sự khiêm nhường và khả năng lắng nghe của huấn luyện viên lên khả năng sáng tạo của các cầu thủ trên sân thông qua dữ liệu khảo sát từ 54 câu lạc bộ không chuyên tại Việt Nam.