CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Với nền kinh tế tri thức đang ngày càng sôi động, cần lật ngược lại cách nghĩ truyền thống về giá trị của chuyên biệt hóa trong đầu chúng ta. Trong thế giới ngày nay, quan tâm đa dạng vấn đề không phải là lời nguyền, mà là lời chúc phúc. Là một người đa năng thực sự là lợi thế, chứ không phải nhược điểm theo lỗi tôn vinh chuyên gia hẹp.
Theo tạp chí Science (doi:10.1126/science.aau1430), Nhà Trắng đã có một bước khích lệ đối với khoa học xã hội trong việc giới thiệu và quảng bá chương trình hành động và nâng cao nhận thức về trẻ em trong tuần này Be Best.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tấn công về thể chất hoặc tình dục của bạn đời đối với phụ nữ là phổ biến tại Việt Nam, kèm theo đó là đau đớn, chấn thương cũng như ảnh hưởng về tâm lý. Tác giả Nguyễn Đăng Vững và cộng sự cũng đề ra các biện pháp nhằm hỗ trợ nạn nhân của việc tấn công thể xác và/hoặc tình dục này như hệ thống giám sát, hệ thống chăm sóc sau khi bị tấn công cũng như các chính sách nhằm ngăn ngừa việc tấn công phụ nữ.
Quyết định 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED là một minh chứng về giá trị của minh bạch hóa thông tin cho tài trợ khoa học bằng ngân sách nhà nước của Bộ KH&CN và NAFOSTED. Nhà nghiên cứu nhận đề tài quốc gia cũng biết rõ phải hoàn thành ấn phẩm gì, với mức độ chất lượng thế nào, và công bố ở đâu.
tags: Nafosted , Scopus , SENSE
Để đón đợt nóng kế tiếp đầu hè 2018, xin trình làng mấy bức ảnh để cho con mắt được nghỉ ngơi, trước khi cả ngày nheo nheo tránh nắng.