CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Ngày 20/4/2018, trong Chương trình thúc đẩy công bố quốc tế và hỗ trợ đào tạo tiến sĩ (giai đoạn 2018 – 2022), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã khẳng định hỗ trợ lên đến 250 triệu đồng cho công bố quốc tế nằm trong danh mục có uy tín.
Tại Việt Nam, du lịch đang trở thành một ngành nòng cốt trong việc xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên, có những góc nhìn vẫn chưa được khai thác như người bán hàng rong.
Nhận được tài trợ khi mới chập chững vào nghề có nhiều cái lợi cho các nhà nghiên cứu trẻ.
Hệ thống danh mục và hệ số tác động đều là những phát kiến có ảnh hưởng trong khoa học bất kể sự tồn tại của những nhược điểm như đã nêu. Đối với các nền khoa học đang hội nhập như Việt Nam thì hệ thống danh mục và hệ số tác động góp phần chuẩn hóa và minh bạch hóa các hệ quy tắc manh mún và cũ kĩ trước đây.
Nhóm tác giả nghiên cứ về chủ đề trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và canh tác nông nghiệp cũng như khó khăn cho đời sống nông thôn. Nghiên cứu này tập trung vào 3 lần bàn bạc nhóm có sự tham gia của 30 nam giới là người làm nông; cùng 6 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với 1 nữ và 5 nam quan chức nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cũng sử dụng tài liệu khí tượng của 34 năm tại khu vực từ 1978-2011 để phân tích về sự thay đổi khí hậu.