CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Nghiên cứu mới về công việc của người chuyển giới và kinh doanh tại Việt Nam. Hai tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đảm bảo công việc cho người chuyển giới.
Tạp chí duy nhất trong hệ thống của Nature về Khoa học Xã hội và Nhân văn mời đóng góp bài.
Nghiên cứu chỉ ra quá trình phát triển công nghiệp không bền vững tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đề nghị các cách giải quyết vấn đề.
TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan nhận được mức thưởng kỉ lục nhờ công trình nghiên cứu trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới.
Tác giả John Tregoning kêu gọi cho sự rõ ràng trong đánh giá năng suất khoa học thông qua hệ số tác động trước khi có một giải pháp thiết thực để thay thế JIF.