CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Một nhóm các nhà khoa học vừa mới công bố một nghiên cứu vào ngày 19-4-2018 về phát hiện loài kiến mới ở các vùng rừng nhiệt đới Đông Nam Á, có tính chất và hành vi xả thân vô cùng đặc biệt.
Sử dụng bộ dữ liệu 450 bảng trả lời của những người sống tại nhà riêng của họ ở khu vực thành thị tại Hà Nội, nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan giữa sự hài lòng của người mua nhà với các yếu tố như thu nhập, học vấn, vay mua và các tiêu chí thiết kế, chất lượng xây dựng,...
Gợi ý của tác giả Adrian A. Smith về cách ông khiến các nghiên cứu của mình trở nên dễ hiểu hơn với đại chúng: Video.
Phân tích hai bộ phim truyền hình Người Hà Nội (1996) và Chuyện phố phường (2002) sử dụng khung khái niệm của Foucault về nghệ thuật của chính phủ (governmentality) và công cụ (Dispositif).
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Tài chính công bố các kết quả về ảnh hưởng của gia tăng cạnh tranh trong nhập khẩu và việc làm.