CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Các thông số dữ liệu được sản xuất từ các trận đấu thể thao ngày một nhiều hơn và phức tạp hơn. Vì thế công nghệ big data và machine learning sẽ mang đến những giải pháp cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.
Nghiên cứu mới phân tích tình hình mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, và các ảnh hưởng của nó đến nội bộ ASEAN cũng như tiếng nói của ASEAN với tư cách là một thể thống nhất trong khu vực.
Nghiên cứu cho thấy sự gần gũi của con người và các chú cún
Báo cáo về nhận thức về khoa học của người dân Mỹ.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng nhà ở xã hội với 12 chỉ tiêu chính và 57 yếu tố thành phần khác.