CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

30 năm sau Đổi Mới, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, quá trình đó đã dẫn đến những thay đổi gì trong hành vi tiêu dùng của người trẻ? Qua phương pháp phỏng vấn sâu và tham gia quan sát, tác giả Nguyễn Nhật Nguyên đã có những phát hiện ban đầu.
Không chỉ ở các thành phố lớn mà ngay tại đồng bằng sông Cửu Long thì người dân cũng sẵn sàng chi chả cho các sản phẩm gạo sạch, thân thiện với môi trường.
Mục "phương pháp luận" có mục đích mô tả lại chính xác nghiên cứu được thiết kế thế nào, dữ liệu được thu thập, phân tích và sử dụng ra và đặc biệt những thông tin này chính là cách để đánh giá hiệu lực của toàn nghiên cứu. Vậy có cách nào để viết tốt mục này?
Nghiên cứu mới về sự hiểu biết về bệnh trầm cảm của những người phụ trách sức khỏe tại các cơ sở y tế cộng đồng tại Việt Nam.
Admin xin dành chút thời gian để giới thiệu công việc phản biện nghiên cứu với những người chưa từng trải qua, và bổ sung thông tin cập nhật/thảo luận với những nhà nghiên cứu đã đóng vai cây bút bình xét nhiều lần.