CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Với cơ chế hiện tại ở Việt Nam thì lo lắng về tính ổn định của quỹ hưu trí sẽ ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt là câu hỏi về tình hình trong 30 năm tới, theo các tác giả Giang Thanh Long và Nguyễn Việt Cường.
Bảo vệ nguồn nước là một vấn đề môi trường quan trọng và một nghiên cứu mới đây cho thấy các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến vấn đề này.
Không có gì bất ngờ, vì đó là Trung Quốc, với tiềm lực kinh tế đang lên rất mạnh và đầu tư khổng lồ cho khoa học-công nghệ.
Người tiêu dùng Việt Nam liệu có thoải mái với hình thức thanh toán di động? Nghiên cứu về một khuynh hướng thương mại đang trỗi dậy.
Việt Nam đã có 147 nhà nghiên cứu đăng ký hồ sơ với Publons, trong đó 86 đã có điểm đóng góp (họ gọi là merit) cho công việc bình xét và biên tập. Con số này rất nhỏ so với tiềm năng khoa học của Việt Nam, một quốc gia 96 triệu dân và hơn 400 trường đại học cao đẳng. Hy vọng rằng, sau đây sẽ có nhiều tay bút bình duyệt hàn lâm của Việt Nam nói chung, và KHXH&NV Việt Nam nói riêng tham gia.