CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu truyện dân gian sử dụng thống kê Bayesian

SciVN (11-3-2018) – Một nghiên cứu mới về văn hóa, sử dụng nguồn dữ liệu đã có hàng trăm năm là truyện cổ tích dân gian.


“Cultural additivity” and how the values and norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism co-exist, interact, and influence Vietnamese society: a Bayesian analysis of long-standing folktales, using R and Stan. CEB Working Paper No. 18/015, Université Libre de Bruxelles (March 2018).

Trong bài có sử dụng hình ảnh tranh khắc gỗ của Bùi Quang Khiêm có tựa Những ngày giáp Tết.

Hy vọng cách tiếp cận này mang tính gợi mở và là một hướng gia tăng khả năng khai thác các đề tài xã hội Việt Nam.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):