CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bởi một nhà khoa học bảo thế…

SciVN (3-3-2018) — Một bài viết lý thú nữa của cây bút Adam Ruben trên Science ngày 21-2-2018, “Because a scientist says so”. Ruben nổi tiếng từ cuốn Surviving Your Stupid, Stupid Decision to Go to Grad School, nhất là sau khi Science đặt một series các bài Sci Comm giúp giới thiệu với công chúng rộng rãi nhiều chi tiết lý thú về nghề khoa học.

Chi tiết đáng giá của bài này là Ruben nói về lý do lựa chọn nghề khoa học. Trong nhiều lý do thì cái ít nói, nhưng có khi quan trọng nhất là:

“Here it is: Being a scientist gives you, at least in certain settings, instant authority. In other words, one of the benefits of being a scientist—though we’re often reluctant to admit it—is Being A Scientist”.

Đó là vì câu nói “Một nhà khoa học bảo thế!” có một sức mạnh đáng nể. Một bài viết vui vui, nhưng cũng đáng nghĩ.

FebEE_cape_16x9Ý kiến bạn đọc (0):