CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Hiểu nhầm về truyền thông khoa học khá phổ biến

SciVN (3-3-2018) – Bài về Sci Comm trên Nature từ năm 2013. Tựa đề: “Why Everything You Know About Science Communications is Wrong, and More Science is the Answer”.


Bài đề cập trực tiếp về truyền thông KH trong đối thoại về biến đổi khí hậu. Một hiện tượng nổi bật là khi quá trình truyền thông không hiệu quả, thì trò chơi đổ lỗi bắt đầu. Đổ lỗi cho khoa học, cho công chúng và cho giới media.

Một sai lầm cơ bản là lập luận cho rằng: Nếu ta có thể chuyển giao kiến thức khoa học tới số lượng người đủ (và giúp họ đủ nhạy cảm để nắm vấn đề) thì những người này sẽ thay đổi nhận thức và đồng ý với chúng ta, rồi họ sẽ ủng hộ bằng hànhh vi theo cách ta mong muốn… và đó là cách cứu rỗi thế giới.

Giới chuyên ngành Sci Comm gọi cách nói trên là mô hình truyền thông kiểu “science deficit”, tạm hiểu là: bù đắp thiếu hụt cập nhật khoa học. Cũng gọi là mô hình “injection” hay “empty bucket”.

2 thập kỷ vừa qua chứng minh mô hình này dựa trên các giả định không đúng, và không hiệu quả. Cái có ảnh hưởng lớn hơn kiến thức là đặc tính và tiêu chuẩn văn hóa của cá nhân, chứ không phải lượng kiến thức khoa học.

Vậy lời giải? Theo bài này chính nằm ở chất lượng và quá trình khoa học chuẩn mực từ đầu chí cuối. Và lời giải đáp này cũng phải nghĩ rất kỹ mới thấy được cách thức thực hành.

Vậy mời cùng đọc: https://blog.nature.org/science/2013/03/01/dan-kahan-climate-changescience-communications/


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):