CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu về động cơ học cao học của sinh viên Việt Nam

SSHPA (24-3-2018) — Nghiên cứu mới công bố của tác giả Trần Lê Hữu Nghĩa trên tạp chí Journal of Further and Higher Education (Taylor & Francis).


Nghia, T. L. H. (2018). Vietnamese Students’ Learning Motivations for Master’s Programmes: Implications for Curriculum Development and Pedagogical Practice. Journal of Further and Higher Education. Accepted 18-2-2018; DOI: https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1444742

Tạp chí có h-index của Scimago 11, Q2 Scopus; hiện đã được chỉ mục hóa CSDL ISI WoS, phiên bản ESCI.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):