CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu về thuế trên eJournal of Tax Research

SSHPA (24-3-2018) — Nghiên cứu đăng cuối tháng 12-2017 của các tác giả Nguyễn Ngọc Anh (DEPOCEN), Đoàn Quang Hưng (ĐH Ngoại Thương) và Trần Nam Bình (UNSW Sydney và RMIT Vietnam) trên tạp chí eJournal of Tax Research.

Bài nghiên cứu có thể đọc tóm tắt trên ProQuest (https://search.proquest.com/openview/66c5f018ab156e253faaca00e3838b1e/), hoặc đọc bản thảo trên IDEAS/REPEC (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84300/).

* Thông tin thư viện của bài (trích dẫn chuẩn APA):

Nguyen, N. A., Doan, Q. H., & Tran-Nam, B. (2017). Tax corruption and private sector development in Vietnam. eJournal of Tax Research, 15(2), 290-311.

Tạp chí eJournal of Tax Research được chỉ mục hóa trong Scopus Database liên tục kể từ năm 2012; và có hệ số tác động CiteScore 2016 = 0.28.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (2):

  • Trả lời Tinh Thanh (3/29/2018 7:09 AM): Lão tướng Ngọc Anh tái xuất!
  • Trả lời Ho Manh Tung (3/26/2018 12:37 AM): Đây quả thực là chủ để quan trọng đối với phát triển kinh tế tư nhân ở VN. Cảm ơn nhóm nghiên cứu của bác Nguyễn Ngọc Anh.