CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lực cản với nỗ lực tái lập kết quả nghiên cứu

SSHPA (24-3-2018) — Bài của các tác giả Gertler, Galiani và Romero trên Nature khảo sát 11 tạp chí kinh tế hàng đầu để tìm hiểu cách có thể giải quyết vấn đề nhức nhối về khả năng tái lập kết quả nghiên cứu trong hoạt động khoa học.


*Thông tin thư viện của bài:

Gertler, P., Galiani, S. & Romero, M. (2018). ‘How to make replication the norm’. Nature, 554, 417-419.

Hai vấn đề cản trở quá trình thực hiện và công bố tái lập kết quả nghiên cứu là: 1) Thiếu kinh phí cho nhiều công đoạn hỗ trợ quá trình tái lập kết quả về sau; 2) Tác giả coi các nghiên cứu tập trung vào “đào xới” các kết quả cũ là “bới lông tìm vết” do đó hầu như không có xu hướng hợp tác.

Hình ảnh dưới đây cho thấy một số nguyên nhân cản trở quá trình tái lập kết quả khoa học.

*Xem bài viết đầy đủ trên Nature: https://www.nature.com/articles/d41586-018-02108-9


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):