CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Phẩm chất của tác phẩm hạng nhất

SciVN (3-3-2018) — Bài về công việc xuất bản rất hay, của Virginia Gewin, trên Nature: “How to write a first-class paper” ngày 28-2-2018. Bài viết sử dụng ý kiến của 6 chuyên gia thành công trong việc xuất bản những ấn phẩm nặng ký.

Những ý kiến đó tóm lược như sau:

  1. Thông điệp chính của kết quả nghiên cứu phải được chuyển tải rõ ràng, mạch lạc. Để tránh bị đứt mạch, nên chú ý đưa dữ liệu và những tính toán không cần nằm trong nội dung vào phụ lục. Giữ cho nội dung chính tập trung vào thông điệp mạnh nhất, đáng chú ý nhất của kết quả. Thảo luận phải vững vàng. Luôn tồn tại một ranh giới mong manh giữa việc đoán biết ảnh hưởng của kết quả và bằng chứng rõ rệt về ảnh hưởng. Trước tình huống đó, không nên quá lan man về phía chưa rõ ràng, và khống chế mức độ thảo luận vừa phải, dè dặt và tỉnh táo.
  2. Thượng tôn cấu trúc. Cấu trúc mà sai, chẳng thể có kết quả tốt. Đặc biệt quan trọng là cấu trúc hướng độc giả tới một mệnh đề kết quả quan trọng nhất. Mọi thứ xoay quanh đó. Đồng thời, cần dẫn dắt độc giả đủ tốt đi đến điểm họ sẵn sàng đón nhận lập luận và kết quả khoa học. Cấu trúc cần làm được việc ấy. Tựa đề bài phải làm được việc quan trọng nhất ấy.
  3. Trình bày vấn đề với mức độ tự tin tốt nhất. Cụ thể, phải mạch lạc chỉ ra: “Điểm mới đáng chú ý là gì”. Thường các tác giả không đủ tự tin về kết quả, nên giọng văn mang tính chất “phòng thủ” hoặc đi kèm theo quá nhiều điều kiện ràng buộc mức độ tin cậy của kết quả. Chúng gây cảm giác kết quả kém tin cậy, và tác giả không dám chắc về công việc của mình.
  4. Cẩn thận với những danh từ nửa sống nửa chết “zombie nouns”. Hầu hết các đoạn văn tẻ nhạt, nặng nề, khô khan và trừu tượng.
  5. Vứt bớt đi những thứ tạo nên xu hướng lạm dụng lối nói bóng bẩy. Mục tiêu của nghiên cứu là công bố kết quả khoa học, chứ không phải tô vẽ văn cảnh.
  6. Cần biết cách hướng đến công chúng rộng rãi, chứ không chỉ thỏa mãn những người gác cửa ấn phẩm.

 

Minh họa:

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):