CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Diện mạo nhà khoa học ảnh hưởng tới đánh giá của công chúng về chất lượng khoa học

SSHPA (24-3-2018) — Nghiên cứu của Gheorghiu, Callan và Skylark trên PNAS cho biết ấn tượng ban đầu dựa trên hình thức bề ngoài của nhà khoa học có khả năng dự báo về nhiều kết cục xã hội quan trọng.


Các nhà nghiên cứu tìm hiểu khả năng những ấn tượng ban đầu liệu cũng có thể tác động vào quá trình truyền đạt các thông điệp về các kết quả khoa học tới công chúng rộng rãi. Đây là vấn đề quan trọng vì là quá trình hình thành nên niền tin và ý kiến của công chúng, cũng như tác động lên chính sách.

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu những nét tiêu biểu hình thức gây ra sự quan tâm tới kết quả công việc khoa học, và những đặc điểm tạo nên ấn tượng về “nhà khoa học giỏi” làm nên những nghiên cứu chất lượng cao. Năng lực và đạo đức có quan hệ tỷ lệ với cả quan tâm lẫn đánh giá về chất lượng, trong khi mức độ hấp dẫn làm tăng mức độ quan tâm nhưng lại làm giảm chất lượng theo đánh giá chủ quan. Thực tế là cùng một nghiên cứu có thể được đánh giá qua cảm nhận công chúng rất khác nhau do hình thức của nhà khoa học dẫn đến khả năng gây ra thiên kiến đáng kể.

Ana I. Gheorghiu, Mitchell J. Callan and William J. Skylark (2017). Facial appearance affects science communication. PNAS, 114 (23): 5970-5975; https://doi.org/10.1073/pnas.1620542114


Ý kiến bạn đọc (0):