CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bình sách về lịch sử tạp chí Nature

SSHPA (25-3-2018) — Bài bình sách ngắn gọn và rất nhiều thông tin hấp dẫn về lịch sử của tạp chí hàn lâm đỉnh cao Nature. Tiêu đề bài cũng lý thú “Who nurtured Nature?”. Đó là cuốn sách có thông tin thư viện dưới đây:

Making Nature; the History of a Scientific Journal
Melinda Baldwin
(Chicago University Press, Chicago, IL; 2015) ISBN: 9780226261454

Tác giả Peter Newmark viết bài bình sách rất hấp dẫn, và càng khiến cho người đọc càng thêm tò mò, muốn đọc cuốn sách ấy hơn. Mời đọc bài bình sách của Peter Newmark trên Current Biology (của Cell Press): Who nurtured Nature?.

Đồng thời, cũng tham khảo thêm bài bình của Matthew Wale trên The British Journal for the History of Science; DOI: 10.1017/S0007087416000480


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời SSHPA Admin (3/26/2018 12:55 AM): Một bài bình sách nữa lý thú trên Annals of Science của Taylor & Francis năm 2016. Anna Gielas (2016): Making "Nature". The History of a Scientific Journal, Annals of Science; DOI: 10.1080/00033790.2016.1171394. URL: https://sc.sshpa.com/upload/MakingNature_Review2.pdf