CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu về đa tôn giáo ở Việt Nam thế kỉ 18 được xuất bản thành sách

SSHPA (25-3-2018) — Cuốn sách Gods, Heroes, and Ancestors: An Interreligious Encounter in Eighteenth-Century Vietnam (Tạm dịch: Thần, Anh Hùng và Tổ Tiên: Sư gặp mặt đa tôn giáo ở Việt Nam thế kỉ 18) là kết quả từ công trình nghiên cứu tiến sĩ về tôn giáo cổ truyền ở Việt Nam của tác giả Tran Q. Anh. Nhà xuất bản danh tiếng Oxford University Press đã cho ra mắt tác phẩm này vào ngày 16 - 10 - 2017. Chi tiết có thể được tìm thấy tại đây.

*Thông tin thư viện của bài (trích dẫn chuẩn APA):

Anh, Q. T. (2017). Gods, heroes and ancestors an interreligious encounter in eighteenth-century Vietnam. New York, NY: Oxford University Press.

Tác phẩm này đã được trích dẫn trong một nghiên cứu về tam giáo đồng nguyên và cộng tính văn hóa đã được giới thiệu:

“Cultural additivity” and how the values and norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism co-exist, interact, and influence Vietnamese society: a Bayesian analysis of long-standing folktales, using R and Stan. CEB Working Paper No. 18/015, Université Libre de Bruxelles (March 2018).

*Lưu ý: Quý độc giả là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học có nhu cầu giới thiệu các tác phẩm mới của mình trên SSHPA xin vui lòng gửi link bài đến địa chỉ: tungmanhho@sshpa.com.

 

 

 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):