CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Mối tương quan giữa quản trị địa phương và lựa chọn nghề của giới trẻ Việt Nam

SSHPA (25-3-2018) — Xin trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu mới trên Children and Youth Services Review (Elsevier) của nhóm tác giả do TS. Trần Quang Tuyến làm tác giả đầu mối, xuất bản tháng 2-2018.

Thông tin thư viện (trích dẫn APA):

Tran, T. Q; Tran, A. L; Pham, T. M & Vu, H. V. Local governance and occupational choice among young people: First evidence from Vietnam. Children and Youth Services Review, 86, 21-31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.01.019.

Tạp chí có h-index của Scimago 64, Q1 Scopus về xã hội học, giáo dục và công việc xã hội, Q2 về tâm lí học phát triển. Tính chung Scopus CiteScore của tạp chí là 1.47, tương ứng Journal Impact Factor (ISI WoS) là 1.65.

Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ có xu hướng tìm được việc làm tốt hơn so với nam giới và việc có bằng cấp cao là yếu tố quan trọng nhất đối với lựa chọn những công việc mang tính trí não. Một kết quả thú vị khác là yếu tố hoàn cảnh gia đình (tính thông qua nghề nghiệp của người cha) cũng có vai trò lớn trong giải thích lựa chọn nghề của người trẻ. Những yếu tố khác có ảnh hưởng tới khả năng tìm kiếm việc làm tốt hơn là chất lượng đào tạo lao động, việc sinh sống tại các khu vực đô thị, mặt bằng GDP đầu người của tỉnh, và sự gia tăng mật độ của các doanh nghiệp. Đây là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu mối tương quan giữa các yếu tố trên và lựa chọn nghề nghiệp của người trẻ tại Việt Nam. 

* Quý độc giả là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV có nhu cầu giới thiệu sản phẩm nghiên cứu mới ra của mình trên SSHPA, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ email [email protected] 


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (3):

  • Trả lời Hiệp Trần (4/25/2018 6:12 AM): Chúc mừng Bạn Tuyến và các cộng sự có thêm công bố quốc tế mới nhé!
  • Trả lời Tinh Doan (4/25/2018 6:11 AM): Cảm ơn việc làm rất hữu ích qua việc phổ biến tri thức của các bạn nhé.
  • Trả lời Ho Manh Tung (3/26/2018 12:42 AM): Vấn đề nhức nhối đối với xã hội, đặc biệt là trong thời đại Industry 4.0.