CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu xã hội hệ sinh thái U Minh Thượng trên tạp chí mạnh của Elsevier

SSHPA (25-3-2018) — Xin trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu mới trên Ecological Indicators (Elsevier) của nhóm tác giả Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Thị Hồng Diệp, Võ Thanh Tuấn, và Yoshihisa Shimizu. Nghiên cứu sinh ra từ quá trình hợp tác của các tác giả đến từ 4 trường đại học khác nhau: ĐHQH TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Cần Thơ và Kyoto University (Nhật).

Bài nghiên cứu đề cập tới 2 khái niệm “ecosystem services” (ES) và “ecosystem disservices” (EDS), xuất phát từ thực tế các khía cạnh xã hội của tính đóng góp hệ sinh thái mang đến cho phúc lợi con người tuy rất quan trọng, nhưng khó nắm bắt. Các tác giả đã dành nhiều giấy mực để tìm hiểu cách thức mà nhận thức văn hóa-xã hội và sở thích đối với niềm tin và giá trị của nguồn tài nguyên thiên nhiên trở nên khác biệt giữa các nhóm dân cư, tập trung vào khu vực Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Một trong những mục tiêu đạt được của nghiên cứu là trình bày cách thức có tính thực tiễn nhằm tính đến các khía cạnh xã hội và tính chất thiết yếu của chúng đối với quá trình đánh giá tổng thể phạm trù ES.

Nghiên cứu được chấp thuận 28-12-2017 (sau hơn 8 tháng bình duyệt), và xuất bản online tháng 2-2018. Thông tin thư viện (trích dẫn APA):

Loc, H. H., Diep, N. T. H., Tuan, V. T., & Shimizu, Y. (2018). An analytical approach in accounting for social values of ecosystem services in a Ramsar site: A case study in the Mekong Delta, Vietnam. Ecological Indicators, 89, 118-129. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.12.066

Tạp chí Ecological Indicators có CiteScore 2016 (Scopus) rất cao, 4.07, và h-index 39 (CSDL Scimago). Với mức hệ số tác động ấn tượng vừa nêu, tạp chí nằm ở Q1 Scopus trong cả 3 phân mục chỉ mục hóa: i) Decision sciences; ii) Ecology; iii) Ecology, evolution, behaviors, and systematics. Journal Impact Factor của tạp chí cũng ở mức cao, JIF 2016 = 3.898. Tác giả đầu mối Hồ Hữu Lộc liên tục có các nghiên cứu có hệ số tác động cao kể từ 2017, một lần nữa xứng đáng được chúc mừng với ấn phẩm mới nhất này.

* Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com


Ý kiến bạn đọc (3):

  • Trả lời Nguyễn Tô Việt Hà (3/26/2018 11:16 AM): Rất khâm phục nhóm tác giả với một đề tài hay và một công bố có giá trị trên tạp chí chất lượng cao!
  • Trả lời SSHPA Admin (3/26/2018 1:01 AM): Chúc mừng nhóm tác giả với công trình hay, có ý nghĩa và công bố trên tạp chí tốt. Mặc dù chỉ mới giới thiệu hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng đã có hơn 500 lượt đọc tìm hiểu bài nghiên cứu Loc et al (2018) nói trên.
  • Trả lời Ho Manh Tung (3/26/2018 12:41 AM): Bác Lộc quả thật là tuổi trẻ anh hùng, liên tục có những bài nghiên cứu trên những tạp chí mạnh.