CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tiêu đề bài nghiên cứu: 3 loại cấu trúc và 13 kiểu viết

SSHPA (29-3-2018) — Người nghiên cứu ai cũng từng băn khoăn về việc viết tiêu đề bản thảo sao cho hiệu quả. Tiêu đề tốt và tóm tắt tốt cũng là 2 yếu tố quan trọng bậc nhất khiến ban biên tập quan tâm, và nếu được công bố thì giúp thu hút các nhà nghiên cứu cũng như công chúng.

James Hartley (School of Psychology, Keele University) giới thiệu các tính chất dựa trên phân tích hơn 250 tiêu đề bài nghiên cứu tiêu biểu. Về loại cấu trúc, nhiều nhất là loại cấu trúc có chứa dấu hai chấm (:) chiếm 60%. Loại phổ biến tiếp theo là câu đơn, khoảng 30%. Ít phổ biến nhất là câu hỏi, 10%. Xét loại nhiều nhất (có dấu :), thì nhiều nhất là phần trước dấu : ngắn, phần sau dài, loại này chiếm khoảng 50%. Với loại câu đơn, loại chiếm đại đa số là độ dài trung bình, từ 8 đến 15 từ. Với loại tiêu đề dạng câu hỏi thì 3 loại cơ bản tương đương nhau về tỷ lệ: a) câu hỏi đơn, cơ bản; b) câu hỏi ngắn, kèm đoạn text ngắn hơn; c) câu hỏi dài, kèm theo đoạn text ngắn hơn.

Hartley cũng giới thiệu 13 kiểu tiêu đề bài như sau (kèm một ví dụ):

1. Tiêu đề công bố đối tượng nghiên cứu chung: - On writing scientific articles in English

2. Tiêu đề đặt riêng một chủ điểm cụ thể theo sau tiêu điểm tổng quát: - The role of values in educational research: The case for reflexivity

3. Tiêu đề chỉ ra câu hỏi chủ đạo: - Is academic writing masculine?

4. Tiêu đề nêu luôn kết quả nghiên cứu: - Supramaximal inflation improves lung compliance in patients with amyotrophic lateral sclerosis

5. Tiêu đề chỉ ra rằng câu trả lời với câu hỏi nghiên cứu sẽ được bật mí: - Abstracts, introductions and discussions: How far do they differ in style?

6. Tiêu đề công bố luận điểm cơ bản (tức là hướng lập luận của bài viết): - The lost art of conversation

7. Tiêu đề nhấn mạnh vào phương pháp bài nghiên cứu sử dụng: - Reading and writing book reviews across the disciplines: A survey of authors

8. Tiêu đề gợi ý hướng dẫn và/hoặc so sánh: - Seven types of ambiguity

9. Tiêu đề thu hút chú ý bằng cách mở đầu hiệu quả: - Something more to tell you: Gay, lesbian and bisexual young people’s experiences of secondary schooling

10. Tiêu đề tạo thu hút bằng lặp lại âm đầu: - Legal ease and ‘legalese’

11. Tiêu đề thu hút nhờ lối viết văn học hoặc ngụ ý tác phẩm kinh điển (vd Kinh kệ): - From structured abstracts to structured articles: A modest proposal

12. Tiêu đề sử dụng thuật chơi chữ: - Now take this PIL (Patient Information Leaflet)

13. Tiêu đề gây bí ẩn; - Is October Brown Chinese?

Thực là những lý giải thú vị. Những ví dụ và lý giải được trình bày chi tiết trong cuốn sách 200 trang; có thể download theo link kèm theo (vẫn sống tính đến 29-3-2018): Hartley, J (2008) Academic Writing and Publishing: A Practical Handbook. Abingdon: Routledge.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời SSHPA Admin (3/30/2018 4:39 PM): Hôm qua, SSHPA Admin đã gửi bài này qua email cho James Hartley, hôm nay ông ấy trả lời rất vui vẻ, cảm ơn nhiệt liệt.