CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tri thức luận nữ quyền của người tị nạn qua nghệ thuật của các họa sĩ Việt Nam và Syria

SSHPA (30-3-2018) - Hai tác giả Yến Lê Espiritu (Đại học California, San Diego) và Lan Duong (Đại học Nam California) giới thiệu khái niệm về tri thức luận nữ quyền của người tị nạn (Feminist refugee epistemology) thông qua nghiên cứu với tựa đề: Feminist Refugee Epistemology: Reading Displacement in Vietnamese and Syrian Refugee Art.

Các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam và Syria của các nữ họa sĩ: Trinh Mai Thach, Nisrine Boukhari, Tiffany Chung, and Foundland (Ghalia Elsrakbi and Lauren Alexander) được chia các 2 nhóm chủ đề chính là nghệ thuật dạng thư từ (epistolary forms of art) và nghệ thuật vẽ bản đồ (cartography as epistemic mapping). Thông qua đó, hai tác giả cho thấy các nhóm người tị nạn cũng là những người tạo ra tri thức ở một dạng văn hóa riêng biệt và cần được coi trọng.

Bài viết được đăng trên tạp chí Signs: Journal of Women in Culture and Society, tạp chí Q1 ở cả 2 phân mục: Gender Studies và Arts and Humanities (miscellaneous). Tạp chí này có Impact Factor: 0.906 và CiteScore: 1.81, xếp hạng 22/41 trong ngành Phụ nữ học.

*Thông tin thư viện: 

Espiritu, Y. L., & Duong, L. (2018). Feminist Refugee Epistemology: Reading Displacement in Vietnamese and Syrian Refugee Art. Signs: Journal of Women in Culture and Society43(3), 587-615, DOI: 10.1086/695300.

Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):