CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ra sao?

SSHPA (31-3-2018) — Công việc tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ngày nay thuận lợi nhờ việc cung cấp dữ liệu mở (một phần) cho công chúng và tốc độ truy cập tốt.

Trang web để tra cứu có thể truy cập tại: https://www.scopus.com/sources. Trong ảnh là màn hình truy cập hệ thống cung cấp dữ liệu Scopus, mà CiteScore là một thống kê quan trọng, bên cạnh SNIP và SJR. Trước tiên, ta thấy được thống kê tổng cộng có 22.606 tạp chí được chỉ mục hóa (indexed) trong CSDL Scopus.

Dữ liệu CiteScore, giống như Journal Impact Factor, hiện tại chỉ được cung cấp một lần cho mỗi năm. CiteScore 2016 được tính cho giai đoạn dữ liệu dừng tại thời điểm 31-5-2017. Tuy nhiên, nếu ta mở tài khoản truy cập Scopus, thì sẽ thấy xuất hiện thêm một thống kê khá lý thú nữa: CiteScoreTracker. Thống kê này có tính "lâm thời", nghĩa là tạm tính cho giai đoạn dừng tại thời điểm một tháng gần nhất. Nó cho biết mức độ tích lũy ảnh hưởng trong năm, trước khi được tổng kết cho năm tới, ví dụ lại dừng ở tháng 5-2018, để công bố CiteScore chính thức cho 2018. Trong ảnh tiếp theo là CiteScoreTracker của tạp chí Ca-A Cancer Journal for Clinicians. Tính đến đầu tháng 3-2018, CiteScoreTracker của tạp chí này đã tăng vọt lên mức "khủng" là 127.5, trong khi còn cỡ 3 tháng nữa để tích lũy giá trị CiteScore. Mức CiteScore 2017 của tạp chí đã là khủng, 89.23, vậy mà Tracker cho biết năm 2017 chưa kết thúc dữ liệu, nó tiếp tục leo lên 3 chữ số.

Chúng ta cũng lại tham khảo CiteScore của một tạp chí của Việt Nam: Vietnam Journal of Mathematics. CiteScoreTracker là 0.40 tính đến tháng 3-2018, so với mức 0.30 cả năm 2016. Như vậy là Vietnam J Math có tích lũy hệ số tác động tăng lên khá rõ; và có hy vọng công bố CiteScore cả năm 2017 có thể lên mức 0.50. Tuy vậy, một tạp chí khác cũng lâu đời của Việt Nam về toán học, có thể coi như anh cả (ra đời trước) là Acta Mathematica Vietnamica có CiteScore 2016 là 0.33, nhưng mức tăng Tracker cho 2017 tính đến tháng 3-2018, mới nhích khiêm tốn lên 0.37, tức là tích lũy ảnh hưởng chậm hơn Vietnam J Math.

Thông thường, các ban biên tập đều ngóng hệ số tác động được công bố chính thức hàng năm. Tuy nhiên, với CiteScoreTracker, quá trình này trở nên minh bạch hơn, và đỡ "đau tim" hơn.

Một điều lý thú nữa, có thể nhiều người không để ý. Có một số ấn phẩm thương mại cũng được tính CiteScore và được tracking trích dẫn như ấn phẩm khoa học, ví dụ tạp chí Economist nổi tiếng của Anh (www.economist.com). Theo dữ liệu Scopus, tạp chí này cũng có được 2 trích dẫn Scopus trong năm 2016 trên tổng số 12.200 bài báo đã đăng giai đoạn 2013-2015, do đó CiteScore khác 0 (mặc dù xấp xỉ bằng 0).

---

* Độc giả có suy nghĩ hay kinh nghiệm chia sẻ với SSHPA xin gửi email về: info@sshpa.com hoặc sshpa.2017@gmail.com


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (4):

  • Trả lời Admin (3/10/2020 6:44 PM): @LeThu: Về nguyên tắc, việc một tạp chí đang có CiteScore 2018, và vẫn đang được tính CitescoreTracker 2019, không đảm bảo 100% rằng tạp chí đó sẽ vẫn tiếp tục được indexed trong Scopus. Lý do: Quyết định loại một tạp chí thường mang tính thời điểm, khi ban đánh giá nhận thấy các vi phạm và cần hành động ngay để đảm bảo uy tín của danh mục. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy vẫn còn Tracker, chẳng hạn lúc này vào đầu tháng 3-2020, thì có thể hiểu là các bài của họ vẫn đang và sẽ tiếp tục được indexed. Để chắc chắn hơn, bạn nên vào thẳng trang Scopus của tạp chí, và nhìn vào số bài đã indexed của năm 2020. Nếu thấy vẫn đang indexing bình thường các bài mới, thì có nghĩa là không có sự cố gì. Một quan sát: Số liệu bạn đưa có vẻ hơi bất thường, vì Citescore 2018 là 0.2 mà 2019 tracker lên tới 4.5 là mức tăng quá đột biến (tăng tới gần 23 lần trong khi chu kỳ để tính Citescore vẫn chưa kết thúc, thường là hết tháng 4 hàng năm).
  • Trả lời Le thu (3/10/2020 12:15 PM): Cho mình hỏi 1 tạp chí năm 2018 có Citescore 0,20 và CitescoreTracker 2019 là 4,5. SJR năm 2018 là 0,19 và SNIP 0,3. Liệu năm 2020 có được indexed bởi Scopus không ?
  • Trả lời Admin (9/4/2018 12:55 AM): Cập nhật: Địa chỉ truy cập chính thức để tìm kiếm thông tin tạp chí, CiteScore, và CiteScoreTracker của Scopus nay là: https://www.scopus.com/sources Kính báo!
  • Trả lời Admin (4/6/2018 6:06 PM): Việt Nam cũng có một tạp chí nữa indexed trong Scopus là ấn phẩm mạnh của Viện hàn lâm KHTN&CN: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. Tạp chí do IOP Science ấn hành: http://iopscience.iop.org/journal/2043-6262 và có CiteScore 2016 = 1.35. CiteScoreTracker 2017 của tạp chí tích lũy đến 6-3-2018 là 1.66, mức tăng khá tốt. Xem: CiteScore: https://www.scopus.com/sourceid/21100286862