CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Hai công bố liên tiếp về marketing hợp tác cho phát triển bền vững của các doanh nghiệp du lịch cộng đồng

SSHPA (01-04-2018) - Nhóm tác giả đến từ đại học Griffith, Úc với tác giả dẫn dắt là Ngô Trà My đã công bố 2 bài nghiên cứu liên tiếp trong tháng 3 vừa qua trên 2 tạp chí Current Issues in TourismJournal of Sustainable Tourism. Cả hai nghiên cứu đều tập trung vào vấn đề marketing hợp tác cho phát triển bền vững của các doanh nghiệp du lịch cộng đồng, tuy nhiên dưới 2 góc độ khác nhau là: điểm chạm của các quan điểm đa dang và tiếng nói từ thực tế.

Bài viết Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: a reconciliation of diverse perspectives đề xướng một framework mới cho việc hợp tác tiếp thị dựa trên những kiến thức mà tác giả Ngô Trà My thu hoạch được sau một buổi làm việc với 15 doanh nghiệp du lịch cộng đồng ở Triêm Tây. Tác giả mong rằng bài viết này sẽ khuyến khích cách tiếp cận đồng sản xuẩt tri thức cho các vấn đề đa chiều. Nghiên cứu được đăng trên Current Issues in Tourism, xếp hạng Q1, H-Index 45 theo Scimago và có Impact Factor là 2.451.

Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: voices from the field phỏng vấn sâu hơn 30 người đến từ 3 doanh nghiệp du lịch cộng đồng khác nhau. Kết quả cho thấy có một lỗ hổng kiến thức lớn giữa các nhà nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của mình. Vì thế, cách tiếp cận đồng sản xuất tri thức để tăng sự tham gia của các cổ đông được bài báo ngụ ý khuyến khích. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Sustainable Tourism, tạp chí Q1 với H-Index 68 theo Scimago, 5-Year Impact Factor là 4.304.

 (Nguồn: www.asialifemagazine.com)

* Thông tin thư viện (chuẩn APA)

Ngo, T., Hales, R., & Lohmann, G. (2018). Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: a reconciliation of diverse perspectives. Current Issues in Tourism, DOI: 10.1080/13683500.2018.1446919.

Ngo, T., Lohmann, G., & Hales, R. (2018). Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: voices from the field. Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2018.1443114.

Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Admin (4/2/2018 3:41 PM): Hai bài liên tiếp đều trên ấn phẩm tốt. Thật đáng khâm phục nỗ lực lao động của bộ 3 tác giả. Góp phần đưa du lịch Việt Nam thành điểm đến trong thế giới nghiên cứu.