CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tư nhân hóa song song trong giáo dục đại học Việt Nam

SSHPA (02-04-2018) - Nghiên cứu mới đăng tải trên Higher Education Policy của tác giả Lan Hoang (State University of New York) có tên Twin Privatization in Vietnam Higher Education: The Emergence of Private Higher Education and Partial Privatization of Public Universities, công bố ngày 06-03-2018. 

Tác giả đã sử dụng 2 bộ dữ liệu: về xét tuyển theo trường và ngành năm 2013 để điều tra các bộ phận khác nhau của đại học tư như: các trường theo nhu cầu (demand-absorbing), bán cao cấp (semi-elite) hay các trường có tính chất tôn giáo; và dữ liệu về nhập học toàn và bán thời gian ở đại học công năm 2009 để điều tra tư nhân hoá một phần đại học công thông qua số liệu nhập học ở các chương trình bán thời gian và tỉ lệ giữa nhập học toàn và bán thời gian. Nghiên cứu chỉ ra rằng khu vực công lập vẫn đóng vai trò lớn trong hệ thống giáo dục đai học Việt Nam nhưng sự phát triển của khu vực tư nhân là rất đáng chú ý.

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Hoang, L. (2018). Twin privatization in Vietnam higher education: The emergence of private higher education and partial privatization of public universities. Higher Education Policy, DOI: 10.1057/s41307-018-0086-8.

Tạp chí Higher Education Policy có Journal Impact Factor 2016 là 0.727, xếp hạng Q2 và có H-Index 31 theo Scimago.

Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):