CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Viết một đoạn văn dễ hiểu và chính xác

SSHPA (02-04-2018) - Dưới đây là một vài lời khuyên nho nhỏ để có thể viết được một đoạn văn súc tích và dễ hiểu. Câu mở đầu đoạn là câu chủ đề, được dùng để giới thiệu luận điểm chính của toàn bộ đoạn văn và các câu văn tiếp theo nên được dùng để củng cố cho luận điểm. Câu chủ đề nên dùng lời văn của bản thân, không nên dùng trích dẫn của người khác. Trích dẫn ở câu mở đầu có thể làm suy yếu ý kiến của nhà nghiên cứu, vì thế trích dẫn nên được dùng ở các câu sau để thêm sức mạnh cho luận điểm được nêu. Và cuối cùng là câu kết đoạn để tổng kết lại luận điểm và ý kiến củng cố nó ở trong đoạn văn. 

Sau khi hoàn thành một bài văn, cách kiểm tra đơn giản là bằng đọc tất cả các câu mở đầu cùng nhau. Khi kết nối lại, các câu mở đầu này tạo thành một đoạn văn với đầy đủ ý của bài và dễ hiểu thì có thể nói đấy là một bài văn tương đối tốt.

Các bạn có thể xem lời khuyên tại: https://wts.indiana.edu/writing-guides/paragraphs-and-topic-sentences.html.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời VTT (4/3/2018 1:01 AM): Cảm ơn gợi ý ở trên. Rất thiết thực và dễ làm theo.