CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ảnh hưởng của khả năng lãnh đạo đến cải cách khu vực công ở Việt Nam

SSHPA (03-04-2018) - Chương sách Leadership and Public Sector Reform in Vietnam của tác giả Pham Ngoc Ha (National Academy of Public Administration, Vietnam; Victoria University of Wellington, New Zealand) được công bố mới đây trong cuốn Leadership and Public Sector Reform in Asia (Evan Berman và Eko Prasojo chủ biên) đã chỉ ra rằng bất chấp các nỗ lực cải cách, khu vực công vẫn còn nhiều việc phải làm. Tác giả đã chỉ ra rằng tính chuyên nghiệp của các dịch vụ công dân còn thấp, lương thấp và các quy trình, cấu trúc dường như không phù hợp với kinh tế thị trường.

Tác giả đã phân tích các giai đoạn của cải cách khu vực công ở Việt Nam từ Đổi Mới (1986) đến 2000 và từ 2000 đến nay; sau đó chứng minh tầm quan trọng của khả năng lãnh đạo và sử dụng trường hợp của Đà Nẵng như là một ví dụ cho thấy ảnh hưởng của lãnh đạo đến cải cách khu vực công. Bài nghiên cứu gợi ý Việt Nam chỉ có thể đạt được mục tiêu khi lãnh đạo các cấp thực hiện trách nhiệm của mình chủ động và hiệu quả.

Chương sách này được đăng trong cuốn Leadership and Public Sector Reform in Asia, quyển thứ 30 của series sách Public Policy and Governance, Series ISSN: 2053-7697, được Emerald Publishing xuất bản.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):