CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Vài gợi ý để phần phương pháp luận "trúng" đích hơn

SSHPA (05-04-2018) — Mục phương pháp luận (methodology) có thể nói chính là xương sống của một bài báo khoa học khi nó mô tả đầy đủ quá trình thiết kế, chất liệu được sử dụng, cách thức phân tích của nghiên cứu. Thông qua phần phương pháp luận mà độc giả có thể đánh giá hiệu lực cũng như chất lượng của nghiên cứu.

Để viết phần "methodology" tốt, có tính khoa học cao, trước hết ngôn ngữ sử dụng cũng như cấu trúc phải gọn gàng, súc tích, có tính logic cao. Người viết bài định lượng (quantitative) có thể cấu trúc phần này dựa trên gợi ý của Richard H. Kallet như sau:

  • Chất liệu được sử dụng trong nghiên cứu;
  • Các chất liệu này được chuẩn bị ra sao;
  • Các giao thức nghiên cứu: các quy trình khống chế, kiểm soát thí nghiệm, và đo lường các điều kiện và các biến;
  • Các phép đo được dùng như thế nào và tính toán thực hiện ra sao;
  • Phương pháp thống kê nào được sử dụng để phân tích dữ liệu.

Đối với bài định tính (qualitative) theo Bryanna Hahn Fox và Wesley G. Jennings gợi ý thì nên có đầy đủ 4 ý sau:

  • Chu trình thu thập dữ liệu;
  • Thiết kế nghiên cứu;
  • Lựa chọn đối tượng;
  • Cách thức phân tích.

Các tác giả cần lưu ý đó là tránh phân tích dữ liệu trước rồi mới áp dụng lý thuyết, điều này sẽ tạo nên lỗ hổng lớn cho bản thảo. Câu hỏi nghiên cứu hay giả thiết nên được dựa theo một khung lý thuyết hay khái niệm nhất định, tuy nhiên, không phải lúc nào khung này cũng có sẵn và các nhà nghiên cứu có thể phát triển một lý thuyết phù hợp. Hơn nữa, lý thuyết hay khái niệm phải phù hợp với dữ liệu nếu không tự bạn sẽ bắn vào chân mình.

Từng kiểu thiết kế nghiên cứu khác nhau thì cũng cần được mô tả cho phù hợp, ví dụ như nghiên cứu định tính sử dựng phỏng vấn, quan sát hay phân tích nội dung thì cần chú trọng mô tả kĩ càng các yếu tố như cách thức phỏng vấn, cách kiểm soát chất lượng câu trả lời, cách ghi lại quan sát hay tại sao lại chọn một nội dung (TV, báo chí, phim) để phân tích.

Người viết cần định hình rõ ràng đối tượng độc giả bài viết hướng đến là ai để có hướng viết bài phù hợp. Có những yếu tố chuyên môn có thể không quen thuộc với độc giả phổ thông thì cần giải thích kĩ nếu nghiên cứu có định hướng đến công chúng.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn nên khuyến khích độc giả tham gia các khóa học chuyên môn vì các gợi ý nêu trên mang tính chất sơ lược, giúp củng cố và ghi nhớ các nét chính.

Bài viết được dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các gợi ý từ 2 bài sau:

Hahn Fox, B., & Jennings, W. G. (2014). How to write a methodology and results section for empirical research. Journal of Criminal Justice Education25(2), 137-156, DOI: 10.1080/10511253.2014.888089.

Kallet, R. H. (2004). How to write the methods section of a research paper. Respiratory care49(10), 1229-1232.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):